BEL 0570 72 80 80    EMAIL info@portalis-vvebeheer.nl

Wij krijgen regelmatig vragen over allerlei zaken die met een VvE te maken hebben. Wij hebben een aantal documenten en links op deze pagina gezet waar u meer informatie kunt vinden.

Daarnaast worden wij benaderd door eigenaars die kleine of grotere problemen in hun woning hebben. Hoewel de VvE alleen over de gemeenschappelijke zaken gaat, vindt u hier een aantal tips over mogelijke gebreken die u gemakkelijk zelf kunt voorkomen.

MODELREGELEMENTEN 

 

Splitsingsreglement-1973

1973

Splitsingsreglement-1983

1983

Splitsingsreglement-1992

1992

2006

2017

LINKS  

vve-belang1      notaris    pkvw-logo  logoveh

Inboedelverzekering

De opstal van de VvE is door de VvE verzekerd. Om onderverzekering te voorkomen moet het te verzekeren complex worden getaxeerd iop de wijze als is bedoeld in artikel 7:960 BW. Raadpleeg het taxatierapport voordat u uw meerwerk (keuken, badkamer etc.) gaat verzekeren. In de regel is het meerwerk namelijk al via de opstalverzekering van de VvE verzekerd.

Voor de verzekering van uw inboedel moet u zelf zorgen. Daarbij is het belangrijk dat u in de polis laat opnemen dat het verbreken van uw eigen toegangsdeur gelijkgesteld is aan ‘buitenbraak’.

.

Afvoerleidingen

Vroeg of laat raken afvoerleidingen verstopt. In het algemeen geldt dat de horizontale leidingen die ‘slechts dienbaar zijn aan één appartement’ onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar vallen. De gemeenschappelijke verticale leidingen behoren in het algemeen tot het domein van de VvE. Wanneer zich in een appartement een verstopping voordoet en de onder- en bovenburen hebben geen last, ligt de oorzaak in de woning en moet de eigenaar voor zijn rekening voor ontstopping zorgen. Wanneer u opdracht aan een ontstoppingsbedrijf verstrekt moet u duidelijk afspreken of de verstopte leiding wordt ontstopt of wordt gereinigd. Ontstoppen is goedkoper maar geeft een kort durende oplossing. De substantie die voor verstopping zorgt wordt dan net voldoende verwijderd om weer doorstroming te krijgen. Bij reinigen wordt de leiding van binnen helemaal van residu ontdaan. Dat is wel kostbaarder maar geeft een oplossing voor de langere duur.

Kitvoegen

Een belangrijke oorzaak van lekkages zijn versleten kitvoegen in de badkamer. Kunststof douchebakken vervormen enigszins wanneer iemand in de douchebak staat. De kitrand waarmee de naad tussen de bak en de wanden is afgedicht laat daardoor na enige tijd los. Wanneer de douche dan gebruikt wordt kan water onder de douchebak komen. Dat water kan moeilijk weg en loopt door naar naastgelegen ruimten of naar lager gelegen etages. Dergelijke schades zijn niet verzekerd omdat achterstallig onderhoud de oorzaak is. De veroorzaker is dan verantwoordelijk voor het herstel van alle schade. Zorg er dus voor dat u uw kitvoegen tijdig vervangt.

Ventilatie

In veel appartementen wordt gebruik gemaakt van gebalanceerde ventilatie en van gemeenschappelijke kanalen voor aan- en afvoer van lucht. Het is dan niet toegestaan om afzuigkappen met motor aan te sluiten op deze kanalen. De kracht van een afzuigkap is zo groot dat de afgevoerde lucht in alle woningen die op hetzelfde kanaal zijn aangesloten wordt geblazen.

Luchtkwaliteit

Heeft u een Warmte TerugWin (WTW) installatie, vervang dan om de drie maanden de filters. Gebruik altijd originele filters en neem voordat u de filters vervangt de stekker van de installatie uit het stopcontact.