BEL 0570 72 80 80    EMAIL info@portalis-vvebeheer.nl

jeanportalisportretzw
Jean-Étienne-Marie Portalis was een Frans staatsman en rechtsgeleerde. Hij was één van de vier personen die de Code civil vorm gaven. Het eerste wetboek waarin het appartementsrecht werd beschreven.

Onze visie
Portalis beheert een portefeuille die bewust relatief beperkt van omvang is. Daardoor zijn we in staat om verdiepte relaties met klanten aan te gaan en te onderhouden. Bovendien zijn we transparant in onze dienstverlening. Om goede relaties te kunnen onderhouden, richten wij ons op het gebied tussen en rond Apeldoorn, Deventer en Zwolle. Bij het verlenen van diensten aan onze klanten zijn de belangen van de eigenaars het uitgangspunt. Voor noodgevallen zijn wij 24/7 persoonlijk bereikbaar en beschikbaar. Wij werken regionaal zodat wij, indien nodig, snel op locatie te kunnen zijn.

Gunstige waardeontwikkeling
Om de waarde van het complex te behouden zorgen wij ervoor dat planmatig onderhoud tijdig, vakkundig en tegen de beste voorwaarden wordt uitgevoerd.

Financiële zekerheid
Een uitgebreide meerjarenonderhoudsplanning gekoppeld aan een liquiditeitsprognose vormt de basis voor een goede begroting en daarmee voor financiële zekerheid op zowel de lange als de korte termijn.

Plezierig wonen
Een goed onderhouden gebouw draagt bij aan uw woonplezier. Ook in een goed onderhouden gebouw kunnen zich incidenten voordoen waarop adequaat gereageerd moet worden. Bijvoorbeeld een lekkage of een stilstaande lift.