Onze visie

Portalis beheert een portefeuille die bewust relatief beperkt van omvang is. Daardoor zijn we in staat om verdiepte relaties met klanten aan te gaan en te onderhouden. Bovendien zijn we transparant in onze dienstverlening.  

Wij werken regionaal zodat wij, indien nodig, snel op locatie te kunnen zijn.

Portalis beheert uw VvE op basis van de volgende drie uitgangspunten:
Jean Etienne Marie Portalis
Jean-Étienne-Marie Portalis was een Frans staatsman en rechtsgeleerde. Hij was één van de vier personen die de Code civil vorm gaven. Het eerste wetboek waarin het appartementsrecht werd beschreven.
De Boreel Deventer

Gunstige waardeontwikkeling

Om de waarde van het complex te behouden zorgen wij ervoor dat planmatig onderhoud tijdig, vakkundig en tegen de beste voorwaarden wordt uitgevoerd. Een goed onderhouden complex is de beste waarborg voor een gunstige waardeontwikkeling van de appartementen.

Financiële zekerheid

Een uitgebreide meerjarenonderhoudsplanning gekoppeld aan een liquiditeitsprognose vormt de basis voor een goede begroting en daarmee voor financiële zekerheid op zowel de lange als de korte termijn.

Plezierig wonen

Een goed onderhouden gebouw waarbij aan alle veiligheidseisen voldaan wordt draagt bij aan uw woonplezier. Ook in een goed onderhouden gebouw kunnen zich incidenten voordoen waarop adequaat gereageerd moet worden. Wij zijn 24/7 bereikbaar om deze incidenten te verhelpen.

Het Portalis Team

Dick van Laar

Eigenaar
• Technisch onderhoud
• Juridische zaken
• Bestuurlijke zaken
dvanlaar@portalis-vvebeheer.nl

Evelien van Holten

Eigenaar
• Financiën
• Juridische zaken
• Bestuurlijke zaken
evanholten@portalis-vvebeheer.nl

Yvonne van Ofwegen

Administratief medewerker
• Overdrachten
• Communicatie
• Administratie
yvanofwegen@portalis-vvebeheer.nl

Fae Vogel

Administratief medewerker
• Facturatie
• Planning
• Communicatie
fvogel@portalis-vvebeheer.nl

Jacob Lont

Technisch medewerker
• Groot onderhoud
• Projecten
• Planning
jlont@portalis-vvebeheer.nl
phone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram