Disclaimer www.portalis-vvebeheer.nl

Op het gebruik van deze website (www.portalis-vvebeheer.nl) zijn onderstaande
gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht
kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Portalis VvE Beheer streeft ernaar op deze website altijd actuele en juiste informatie aan te bieden.
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Portalis
VvE Beheer niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische
informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging
van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Portalis VvE Beheer aanvaard geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en
evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet
zonder meer een relatie tussen Portalis VvE Beheer en de gebruiker ontstaan.

E-mail
Portalis VvE Beheer garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of
verwerkt, omdat tijdige ontvangst niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer
kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Portalis VvE Beheer te
corresponderen, accepteert u dit risico.
phone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram