PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leden van de door ons beheerde VvE’s, leveranciers en andere opdrachtnemers.
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor de leden van de door ons beheerde VvE’s als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u lid van een VvE die wij in beheer hebben, dan gebruiken wij uw gegevens om u te informeren, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de beheerovereenkomst die wij met uw VvE afgesloten hebben.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerteaanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren die direct betrekking hebben op de VvE. Wij zullen u hiervoor eenmalig om doorlopende toestemming vragen.
Uw persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Bent u wel leverancier bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur gelijk aan de wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
Persoonsgegevens van leden van de VvE zullen geblokkeerd worden na overdracht van de woning en het uittreden uit de VvE. Ingevulde vragenlijsten met contactgegevens en/of getekende volmachten van uittredende leden zullen vernietigd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons:
Portalis VvE Beheer, T.G. Gibsonstraat 41A, 7411 RP Deventer. Telefoon 0570 72 80 80. Email: info@portalis-vvebeheer.nl
phone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram