Afvoerleidingen

Vroeg oflaat raken afvoerleidingen verstopt. In het algemeen geldt dat de horizontale leidingen die ‘slechts dienbaar zijn aan één appartement’ onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar vallen. De gemeenschappelijke verticale leidingen behoren in het algemeen tot het domein van de VvE. Wanneer zich in een appartement een verstopping voordoet en de onder- en bovenburen hebben geen last, ligt de oorzaak in de woning en moet de eigenaar voor zijn rekening voor ontstopping zorgen.

  • Horizontale leidingen dienbaar aan 1 appartement valen onder de verantwoording van de eigenaar
  • Verticale leidingen in het algemeen domein  van de VvE

Wanneer u opdracht aan een ontstoppingsbedrijf verstrekt moet u duidelijk afspreken of de verstopte leiding wordt ontstopt of wordt gereinigd. Ontstoppen is goedkoper maar geeft een kort durende oplossing. De substantie die voor verstopping zorgt wordt dan net voldoende verwijderd om weer doorstroming te krijgen. Bij reinigen wordt de leiding van binnen helemaal van residu ontdaan. Dat is wel kostbaarder maar geeft een oplossing voor de langere duur.

De meestes verstoppingen komen voor op de volgende plekken:

  • Wasmachine
  • Vaatwasser
  • Gootsteen
  • Bad
  • Douche
phone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram